Het Corona Virus

Beste kant

 

Uitzonderlijke omstandigheden vragen om uitzonderlijke maatregelen. In deze zeer moeilijke momenten, waar vooral onze gezondheid primeert, 

is het dan ook zeer belangrijk dat iedereen elkaar steunt en het veilig houdt!

 

Onze werkplaats blijft open voor:

- onderhoudsbeurten

- herstellingen

- bandenwissel

- nazicht voor technische keuring

Maar enkel op afspraak!

 

Afstelen van de lichten:

- dit kan gebeuren zonder afspraak

- u blijft in uw wagen zitten tijdens het afstellen

 

Dit alles natuurlijk rekening houdend met de gekende veiligheidsvoorschriften!

 

Zorg voor elkaar en voor ieders gezondheid!

 

Het Garage Cornu Team

Team bosch car service

Uw auto is bij Bosch Car Service in goede handen